This seems to be your market:

我们借助 Cookie 使我们的网站以最佳方式运行并收集信息帮助我们改进网站,使其更便于您的使用。
隐私和 Cookie 信息

 1. 产品
 2. 系统组件
 3. 圆形框架/密封件
 4. Roxtec H3 UG™ 密封系统

Roxtec H3 UG™ 密封系统

使用页面上的打印按钮,以调整优化打印布局。

Roxtec H3 UG™ 密封系统由三部分组成,便于安装。该穿隔系统可允许 +5 毫米的开孔公差,并配有检查是否完全压紧的检测孔。

 • 用于三条编组电缆
 • 可与 Roxtec UG™ 套管产品搭配使用

组件文章

带芯

H3-135 UG

 • 电缆/管道数量 3
 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 23 - 43
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 135 - 140
 • 重量 (kg) 2.2
 • 产品编号 126281
Remove from cart?

H3-150 UG

 • 电缆/管道数量 3
 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 24 - 52
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 150 - 155
 • 重量 (kg) 2.5
 • 产品编号 151561
Remove from cart?

H3-150 UG INSERTABLE

 • 电缆/管道数量 3
 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 24 - 52
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 150 - 155
 • 重量 (kg) 2.6
 • 产品编号 155189
Remove from cart?

H3-185 UG

 • 电缆/管道数量 3
 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 48 - 64
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 185 - 190
 • 重量 (kg) 3.9
 • 产品编号 126283
Remove from cart?

H3-200 UG

 • 电缆/管道数量 3
 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 48 - 68
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 200 - 205
 • 重量 (kg) 4.3
 • 产品编号 117842
Remove from cart?

H3-200 UG INSERTABLE

 • 电缆/管道数量 3
 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 48 - 68
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 200 - 205
 • 重量 (kg) 4.2
 • 产品编号 127053
Remove from cart?

无芯

H3-150 UG INSERTABLE WOC

 • 电缆/管道数量 3
 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 24 - 52
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 150 - 155
 • 重量 (kg) 2.3
 • 产品编号 166396
Remove from cart?

H3-150 UG WOC

 • 电缆/管道数量 3
 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 24 - 52
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 150 - 155
 • 重量 (kg) 2.6
 • 产品编号 155188
Remove from cart?

H3-185 UG WOC

 • 电缆/管道数量 3
 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 48 - 64
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 185 - 190
 • 重量 (kg) 3.5
 • 产品编号 151308
Remove from cart?

H3-135 UG WOC

 • 电缆/管道数量 3
 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 23 - 43
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 135 - 140
 • 重量 (kg) 2.3
 • 产品编号 151306
Remove from cart?

H3-200 UG INSERTABLE WOC

 • 电缆/管道数量 3
 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 48 - 68
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 200 - 205
 • 重量 (kg) 3.7
 • 产品编号 164807
Remove from cart?

H3-200 UG WOC

 • 电缆/管道数量 3
 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 48 - 68
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 200 - 205
 • 重量 (kg) 3
 • 产品编号 108697
Remove from cart?