This seems to be your market:

我们借助 Cookie 使我们的网站以最佳方式运行并收集信息帮助我们改进网站,使其更便于您的使用。
隐私和 Cookie 信息

 1. 产品
 2. 解决方案
 3. Roxtec SPM™ 密封系统

Roxtec SPM™ 密封系统

使用页面上的打印按钮,以调整优化打印布局。

适用于在不允许、不建议或不希望焊接的情况下密封金属管道。

Roxtec SPM™ 密封系统是一种轻型的非焊接解决方案,可用于单根金属管道引入。其穿隔系统可灵活适配各种规格的管道和不平整的开孔。其管道密封系统可直接安装到结构中,无需焊接,并配有检查是否完全压紧的检测孔。

 • 耐火
 • 水密
 • 轻型
 • 安装快速便捷
 • 易于维护和检查
Roxtec SPM™ 密封系统

等级和证书

证书将不断增加、更新和更替,请定期访问,以确保符合要求。

火灾

 • A 级

密封性

 • 气体: 0,67 bar(洪灾)
 • 水: 1 bar(洪灾)

支持

安装

安装结构

 • 金属

安装类型

 • 膨胀

安装说明

信息图纸

图片

密封组件数据

您可以在这里找到与我们系统中的每个特定部件相关的技术信息。

密封组件

圆形框架/密封件

预装配的穿隔套件

SPM 39

 • 配置 1x (8.0-12.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 49
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 39 - 43
 • 重量 (kg) 0.14
 • 产品编号 167591
Remove from cart?

SPM 41

 • 配置 1x (12.0-16.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 51
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 41 - 45
 • 重量 (kg) 0.14
 • 产品编号 153052
Remove from cart?

SPM 48

 • 配置 1x (16.0-20.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 59
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 48 - 52
 • 重量 (kg) 0.2
 • 产品编号 167592
Remove from cart?

SPM 54

 • 配置 1x (19.0-23.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 64
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 53.5 - 57.5
 • 重量 (kg) 0.25
 • 产品编号 153060
Remove from cart?

SPM 59

 • 配置 1x (24.0-28.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 69
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 58.5 - 62.5
 • 重量 (kg) 0.3
 • 产品编号 153064
Remove from cart?

SPM 62

 • 配置 1x (27.0-31.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 72
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 61.5 - 65.5
 • 重量 (kg) 0.32
 • 产品编号 153068
Remove from cart?

SPM 69

 • 配置 1x (32.0-36.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 79
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 68.5 - 72.5
 • 重量 (kg) 0.37
 • 产品编号 153072
Remove from cart?

SPM 77

 • 配置 1x (37.0-42.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 88
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 77 - 81
 • 重量 (kg) 0.47
 • 产品编号 166011
Remove from cart?

SPM 81

 • 配置 1x (41.4-45.4)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 89
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 81 - 85
 • 重量 (kg) 0.45
 • 产品编号 153040
Remove from cart?

SPM 87

 • 配置 1x (47.0-51.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 95
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 87 - 91
 • 重量 (kg) 0.5
 • 产品编号 153076
Remove from cart?

SPM 92

 • 配置 1x (52.0-56.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 100
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 92 - 96
 • 重量 (kg) 0.5
 • 产品编号 153080
Remove from cart?

SPM 103

 • 配置 1x (56.2-61.1)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 112
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 103 - 107
 • 重量 (kg) 0.7
 • 产品编号 153084
Remove from cart?

SPM 119

 • 配置 1x (72.2-76.9)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 128
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 119 - 123
 • 重量 (kg) 0.8
 • 产品编号 153088
Remove from cart?

SPM 138

 • 配置 1x (88.0-92.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 147
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 138 - 142
 • 重量 (kg) 1.1
 • 产品编号 153056
Remove from cart?

SPM 149

 • 配置 1x (99.0-103.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 159
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 149 - 153
 • 重量 (kg) 1.2
 • 产品编号 167594
Remove from cart?

SPM 157

 • 配置 1x (107.0-111.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 166
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 157 - 161
 • 重量 (kg) 1.2
 • 产品编号 153092
Remove from cart?

SPM 168

 • 配置 1x (113.0-117.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 180
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 168 - 172
 • 重量 (kg) 1.6
 • 产品编号 153096
Remove from cart?

SPM 178

 • 配置 1x (123.0-127.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 188
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 178 - 182
 • 重量 (kg) 1.7
 • 产品编号 167595
Remove from cart?

SPM 188

 • 配置 1x (131.0-135.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 198
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 188 - 192
 • 重量 (kg) 1.9
 • 产品编号 167596
Remove from cart?

SPM 196

 • 配置 1x (138.5-143.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 206
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 196 - 200
 • 重量 (kg) 1.9
 • 产品编号 153100
Remove from cart?

SPM 217

 • 配置 1x (157.0-162.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 229
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 217 - 221
 • 重量 (kg) 2.3
 • 产品编号 167597
Remove from cart?

SPM 226

 • 配置 1x (167.0-171.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 238
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 226 - 230
 • 重量 (kg) 2.4
 • 产品编号 153104
Remove from cart?

SPM 279

 • 配置 1x (218.0-222.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 291
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 279 - 283
 • 重量 (kg) 3.3
 • 产品编号 153036
Remove from cart?

配置您自己的穿隔套件

选择您的密封模块套装