This seems to be your market:

我们借助 Cookie 使我们的网站以最佳方式运行并收集信息帮助我们改进网站,使其更便于您的使用。
隐私和 Cookie 信息

 1. 产品
 2. 解决方案
 3. Roxtec RS EMC 密封系统

Roxtec RS EMC 密封系统

使用页面上的打印按钮,以调整优化打印布局。

用于密封单根电缆或管道的 EMC 穿隔密封系统。

Roxtec RS EMC 是一种确保电磁兼容性的密封系统,专用于密封金属套筒内的单根电缆或管道。该密封系统由两半可剥离芯层组成,可灵活适配各种规格的电缆和管道。有提供电磁屏蔽的 ES 版本与防止传导干扰的 PE 版本可供选择。该密封系统的设计使其易于在现有的电缆或管道周围安装。

 • 耐火
 • 气密
 • 水密
 • 防尘
 • 防啮齿动物
 • 安装快速便捷
Roxtec RS EMC 密封系统

等级和证书

证书将不断增加、更新和更替,请定期访问,以确保符合要求。

火灾

 • A 级
 • H 级
 • EI 60
 • EI 120
 • UL 1479

密封性

 • 气体: 2,67 bar(洪灾)
 • 水: 4 bar(洪灾)

支持

图片

密封组件数据

您可以在这里找到与我们系统中的每个特定部件相关的技术信息。

密封组件

配件

圆形框架/密封件

预装配的穿隔套件

ES

RS 25 ES AISI316

 • 配置 1x (3.6-12.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 32
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 25 - 26
 • 重量 (kg) 0.04
 • 产品编号 ERS0100251121
Remove from cart?

RS 31 ES AISI316

 • 配置 1x (4.0-17.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 37
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 31 - 32
 • 重量 (kg) 0.06
 • 产品编号 ERS0100311121
Remove from cart?

RS 43 ES AISI316

 • 配置 1x (4.0-23.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 53
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 43 - 45
 • 重量 (kg) 0.24
 • 产品编号 ERS0100431121
Remove from cart?

RS 50 ES AISI316

 • 配置 1x (8.0-30.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 60
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 50 - 52
 • 重量 (kg) 0.31
 • 产品编号 ERS0100501121
Remove from cart?

RS 68 ES AISI316

 • 配置 1x (26.0-48.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 78
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 68 - 70
 • 重量 (kg) 0.5
 • 产品编号 ERS0100681121
Remove from cart?

RS 75 ES AISI316

 • 配置 1x (24.0-54.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 85
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 75 - 77
 • 重量 (kg) 0.6
 • 产品编号 ERS0100751121
Remove from cart?

RS 100 ES AISI316

 • 配置 1x (48.0-70.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 110
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 100 - 102
 • 重量 (kg) 1
 • 产品编号 ERS0101001121
Remove from cart?

RS 125 ES AISI316

 • 配置 1x (66.0-98.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 145
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 125 - 127
 • 重量 (kg) 1.6
 • 产品编号 ERS0101251121
Remove from cart?

RS 68 ES AISI316 WOC

 • 配置 1x (26.0-48.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 78
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 68 - 70
 • 重量 (kg) 0.47
 • 产品编号 ERS0000681121
Remove from cart?

RS 75 ES AISI316 WOC

 • 配置 1x (24.0-54.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 85
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 75 - 77
 • 重量 (kg) 0.6
 • 产品编号 ERS0000751121
Remove from cart?

RS 100 ES AISI316 WOC

 • 配置 1x (48.0-70.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 110
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 100 - 102
 • 重量 (kg) 0.8
 • 产品编号 ERS0001001121
Remove from cart?

RS 125 ES AISI316 WOC

 • 配置 1x (66.0-98.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 145
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 125 - 127
 • 重量 (kg) 1.2
 • 产品编号 ERS0001251121
Remove from cart?

RS 150 ES AISI316 WOC

 • 配置 1x (93.0-119.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 170
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 150 - 152
 • 重量 (kg) 1.6
 • 产品编号 ERS0001501121
Remove from cart?

PE

RS 25 PE AISI316

 • 配置 1x (3.6-12.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 32
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 25 - 26
 • 重量 (kg) 0.04
 • 产品编号 PRS0100251121
Remove from cart?

RS 31 PE AISI316

 • 配置 1x (4.0-17.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 37
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 31 - 32
 • 重量 (kg) 0.06
 • 产品编号 PRS0100311121
Remove from cart?

RS 43 PE AISI316

 • 配置 1x (4.0-23.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 53
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 43 - 45
 • 重量 (kg) 0.24
 • 产品编号 PRS0100431121
Remove from cart?

RS 50 PE AISI316

 • 配置 1x (8.0-30.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 60
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 50 - 52
 • 重量 (kg) 0.31
 • 产品编号 PRS0100501121
Remove from cart?

RS 68 PE AISI316

 • 配置 1x (26.0-48.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 78
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 68 - 70
 • 重量 (kg) 0.5
 • 产品编号 PRS0100681121
Remove from cart?

RS 75 PE AISI316

 • 配置 1x (24.0-54.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 85
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 75 - 77
 • 重量 (kg) 0.6
 • 产品编号 PRS0100751121
Remove from cart?

RS 100 PE AISI316

 • 配置 1x (48.0-70.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 110
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 100 - 102
 • 重量 (kg) 1
 • 产品编号 PRS0101001121
Remove from cart?

RS 125 PE AISI316

 • 配置 1x (66.0-98.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 145
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 125 - 127
 • 重量 (kg) 1.6
 • 产品编号 PRS0101251121
Remove from cart?

RS 100 PE AISI316 WOC

 • 配置 1x (48.0-70.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 110
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 100 - 102
 • 重量 (kg) 0.9
 • 产品编号 PRS0001001121
Remove from cart?

RS 125 PE AISI316 WOC

 • 配置 1x (66.0-98.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 145
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 125 - 127
 • 重量 (kg) 1.2
 • 产品编号 PRS0001251121
Remove from cart?

RS 150 PE AISI316 WOC

 • 配置 1x (93.0-119.0)
 • 外部尺寸 Ø (mm) 170
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 150 - 152
 • 重量 (kg) 1.6
 • 产品编号 PRS0001501121
Remove from cart?
ES
标题 配置 外部尺寸 Ø (mm) 开孔尺寸 Ø (mm) 重量 (kg) 产品编号
RS 25 ES AISI316 1x (3.6-12.0) 32 25 - 26 0.04 ERS0100251121
RS 31 ES AISI316 1x (4.0-17.0) 37 31 - 32 0.06 ERS0100311121
RS 43 ES AISI316 1x (4.0-23.0) 53 43 - 45 0.24 ERS0100431121
RS 50 ES AISI316 1x (8.0-30.0) 60 50 - 52 0.31 ERS0100501121
RS 68 ES AISI316 1x (26.0-48.0) 78 68 - 70 0.5 ERS0100681121
RS 75 ES AISI316 1x (24.0-54.0) 85 75 - 77 0.6 ERS0100751121
RS 100 ES AISI316 1x (48.0-70.0) 110 100 - 102 1 ERS0101001121
RS 125 ES AISI316 1x (66.0-98.0) 145 125 - 127 1.6 ERS0101251121
RS 68 ES AISI316 WOC 1x (26.0-48.0) 78 68 - 70 0.47 ERS0000681121
RS 75 ES AISI316 WOC 1x (24.0-54.0) 85 75 - 77 0.6 ERS0000751121
RS 100 ES AISI316 WOC 1x (48.0-70.0) 110 100 - 102 0.8 ERS0001001121
RS 125 ES AISI316 WOC 1x (66.0-98.0) 145 125 - 127 1.2 ERS0001251121
RS 150 ES AISI316 WOC 1x (93.0-119.0) 170 150 - 152 1.6 ERS0001501121
PE
标题 配置 外部尺寸 Ø (mm) 开孔尺寸 Ø (mm) 重量 (kg) 产品编号
RS 25 PE AISI316 1x (3.6-12.0) 32 25 - 26 0.04 PRS0100251121
RS 31 PE AISI316 1x (4.0-17.0) 37 31 - 32 0.06 PRS0100311121
RS 43 PE AISI316 1x (4.0-23.0) 53 43 - 45 0.24 PRS0100431121
RS 50 PE AISI316 1x (8.0-30.0) 60 50 - 52 0.31 PRS0100501121
RS 68 PE AISI316 1x (26.0-48.0) 78 68 - 70 0.5 PRS0100681121
RS 75 PE AISI316 1x (24.0-54.0) 85 75 - 77 0.6 PRS0100751121
RS 100 PE AISI316 1x (48.0-70.0) 110 100 - 102 1 PRS0101001121
RS 125 PE AISI316 1x (66.0-98.0) 145 125 - 127 1.6 PRS0101251121
RS 100 PE AISI316 WOC 1x (48.0-70.0) 110 100 - 102 0.9 PRS0001001121
RS 125 PE AISI316 WOC 1x (66.0-98.0) 145 125 - 127 1.2 PRS0001251121
RS 150 PE AISI316 WOC 1x (93.0-119.0) 170 150 - 152 1.6 PRS0001501121